Kościół św. Marcina w Grywałdzie
Kościół pod wezwaniem św. Marcina, z 2 połowy XV w. Przebudowany w 1618 r. Budowla
o konstrukcji zrębowej, ściany obite gonem. Posiada kwadratową wieżę z nadwieszoną izbicą i ostrosłupowym chełmem. Do czasów I wojny światowej na wieży zawieszone były dwa niewielkie dzwony z 1775 i 1776 r., zarekwirowane przez rząd austriacki na cele wojskowe. Wewnątrz zachowane fragmenty  chłopskiej polichromii z 1618 r. i resztki malowideł patronowych. W ołtarzu głównym  cenny  tryptyk  z początku XVI w. W latach 30 XX w. planowano rozbudować kościół przez dodanie kaplic bocznych. Na szczęście pomysł nie doczekał się realizacji, dzięki czemu obiekt zachował swą archaiczną bryłę. Jeden z najcenniejszych gotyckich kościołów drewnianych w Małopolsce. Zabytek na szlaku architektury drewnianej

Kościół św. Jana Chrzciciela w Jaworkach
Dawna cerkiew greckokatolicka zbudowana w 1798 r., w tzw. stylu józefińskim (Styl oparty na austriackich urzędowych wzornikach, ustalających rzut, bryłę i zewnętrzny wygląd budowli, które miały cechować się prostotą formy i być pozbawione dekoracji. Ustalenia te dotyczyło szczególnie budowli sakralnych wznoszonych na obszarze cesarstwa przez innowierców). Budynek kamienny, obecnie kryty blachą, pierwotnie gontem. Sklepienie i ściany pokrywa oryginalna polichromia z 1926 roku autorstwa Andreja Demkowicza. Najcenniejszym elementem kościoła jest ikonostas z końca XVIII w. Uderza w nim niezwykłe bogactwo elementów dekoracyjnych. Cennym zabytkiem jest również ustawiony w prezbiterium obraz św. Jana Ewangelisty malowany na desce na złotym tle. Warto zwrócić uwagę na XVIII - XIX w. feretrony. W zakrystii zobaczyć można trzy bardzo ciekawe, krzyże procesyjne.
Na strychu kościoła gnieździ się jedna z największych w Polsce kolonia nietoperza - podkowca małego.

Kościół św. Katarzyny w Sromowcach Niżnych
Jednonawowa budowla o konstrukcji zrębowej, wzniesiona około roku 1513, przebudowany po zniszczeniach spowodowanych przez powodzie w wieku XVII. Z tego okresu pochodzi również wieża posiadająca pozorną izbicę. Zakrystia, przybudówka i kruchta dostawione około roku 1894. Większość wyposażenia ruchomego, między innymi naczynia liturgiczne, drewnianą chrzcielnicę w kształcie sześciobocznego kielicha z ostrosłupową nakrywą zwieńczoną krzyżem oraz gotycki tryptyk z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem przeniesiono do nowego kościoła. Figura w tryptyku jest kopią 14 - wiecznej rzeźby przechowywanej obecnie w muzeum diecezjalnym w Tarnowie. W starym kościele zobaczyć można obrazy św. Antoniego Padewskiego (XVIII w.) i św. Katarzyny Aleksandryjskiej (XVIII w.) oraz barokową ambonę. Zabytek na szlaku architektury drewnianej.

Kościół Wszystkich Świętych w Krościenku n/Dunajcem
Wzniesiony nad Dunajcem we wschodniej pierzei rynku w I połowie XIV w. Z tego okresu przetrwała do dziś nawa pełniąca obecnie funkcje prezbiterium. Pozostałością dawnego prezbiterium jest istniejąca przybudówka. Dzisiejsza nawa zbudowana została w roku 1546. Wieża na planie kwadratu, z hełmem przebudowanym w roku 1925, pochodzi z przełomu wieków XVI i XVII. Dwuprzęsłowe sklepienie krzyżowe nad prezbiterium powstało po pożarze w roku 1755. Wnętrze kościoła pokryte jest malowidłami z różnych okresów. Najstarsze datowane na 1370-1380 r. znajdują się na północnej ścianie prezbiterium nawiązują do wezwania kościoła wszystkich Świętych. W kościele zachowało się cenne wyposażenie m.in. kamienna chrzcielnica w kształcie kielicha mszalnego z 1493 roku fundowana przez króla Jana Olbrachta, XVII - wieczne malowidła na desce, obrazy drogi krzyżowej, centralna część ołtarza głównego z końca XVIII w. wraz z rokokowymi figurami Piotra i Pawła. W otoczeniu kościoła oryginalne rzeźby miejscowych twórców ludowych. Więcej informacji o zabytku na stronie internetowej parafii.

Źródła mineralne w Krościenku
"Stefan" i "Michalina" - główne zdroje w Krościenku bijące u podnóży Stajkowej Góry. Szczawa wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowo-jodkowa - 8,2 g składników stałych na litr. Duża zawartość wolnego dwutlenku węgla. Dojście: z rynku w stronę mostu na Dunajcu, ulicą Zdrojową w stronę pola namiotowego,
tu w prawo w ulicę Polną. Stąd cały czas prosto.
"Maria" - szczawa wodorowęglanowo-chlorkowo-wapniowo-sodowa. Dojście z rynku w stronę mostu na Dunajcu. Ulicą Zdrojową do budynku liceum, tu w prawo w ulicę Źródlaną. Stąd cały czas prosto. Od czasu do czasu drogowskazy.
Korzystanie ze wszystkich źódeł jest bezpłatne.

Klasztor w Czerwonym Klasztorze
Fundowany w 1330 roku przez Kokosza Berzeviczy’ego. Dawna siedziba kartuzów, następnie kamedułów. Po kasacie józefińskiej w 1782 roku przeznaczony na cele świeckie. Obecnie w zabudowaniach poklasztornych mieści się ekspozycja etnograficzna i restauracja. Część udostępniona jest do zwiedzania. Więcej informacji na stronie internetowej obiektu.

Rezerwat Biała Woda w Jaworkach
Krajobrazowy, założony w 1963 roku na powierzchni 33,7 ha chroniący dolinę potoku o tej samej nazwie. Na Smolegowej Skale jedyne w Pieninach stanowisko reliktowego dębika ośmiopłatkowego. Malownicze wychodnie skalne tworzą przełom nazywany Międzyskały. W pobliżu rezerwatu pomnik przyrody nieożywionej "Bazaltowa skała", jedyna tego rodzaju w Pieninach. Rezerwat jest celem licznych wycieczek. Doliną prowadzi żółty szlak turystyczny z Jaworek na Przełęcz Rozdziela. W rezerwacie nie pobiera się opłat za wstęp. Rezerwat nie leży na obszarze Pienińskiego PN. Administracją zajmuje się Nadleśnictwo Krościenko.

Rezerwat Wąwóz Homole w Jaworkach
Utworzony w 1963 roku na pow. 58,6 ha. Głęboko wcięty stromościenny wąwóz w Małych Pieninach, uważany za najpiękniejszy w całym paśmie. Dnem wąwozu płynie potok Kamionka. W górnej partii wąwozu rumowisko osuwiskowe z plejstocenu. Bogata szata roślinna, dobrze wykształcone murawy naskalne. W skałach gniazdujące sokoły, pustułki i puchacz. Nazwa wąwozu pochodzi od ruskiego gomoła, homoła = obły, bezrogi i nawiązuje do kształtu doliny. Wąwozem prowadzi zielony szlak turystyczny z Jaworek pod Wysoką. W rezerwacie nie pobiera się opłat za wstęp. Rezerwat nie leży na obszarze Pienińskiego PN. Administracją zajmuje się Nadleśnictwo Krościenko.

Wystawa przyrodnicza i nie tylko...
Pod tą tajemniczą nazwą kryje się nazwa prywatnej galerii sztuki oraz wystawa przyrodnicza Państwa Anny i Tadeusza Olesiów z Krościenka. Pani Anna pochodzi z Ojcowa. od 25 lat uprawia haft artystyczny. Jest samoukiem. Haftuje obrusy, bluzki, serwetki, obrazy, obrabia serwetki i obrusy na szydełku. Tematy jej haftów są różnorodne: kwiaty, ptaki, pejzaże, oraz świątki....
Pan Tadeusz, zawodowy preparator, z zamiłowania przyrodnik i zoolog, od ponad 50 lat zajmuje się preparowaniem zwierząt. Przez 15 lat pracował w Polskiej Akademii Nauk prowadząc zajęcia z biologii dla studentów. Następnie zajmował się preparowaniem zwierząt w Pienińskim PN. cały czas tworzy eksponaty dla ogrodów zoologicznych, parków narodowych, muzeów przyrodniczych...
W swoich zbiorach posiada kilkaset okazów wielu gatunków zwierząt pochodzących z całego świata...
Wystawa mieści się w Krościenku, przy ulicy Potoczki (koło sklepu Lewiatan) dostępna jest bezpłatnie, przez cały rok. Swoją wizytę należy zapowiedzieć telefonicznie: 18 262 39 26