Zlokalizowana jest w bezpośrednim otoczeniu budynku dyrekcji parku. Oznaczono i opisano na niej 35 gatunków drzew i krzewów rosnących w Pieninach. Na ścieżce można poznać gatunki drzew i krzewów występujących naturalnie na terenie PPN oraz kilka gatunków obcych, tj.: sosna wejmutka, kasztanowiec pospolity czy róża wielokwiatowa. Do większości okazów można podejść, dotknąć  je i obejrzeć z bliska.
Przed każdym z drzew ustawiono tabliczkę z krótkim opisem, pozwalającą na zidentyfikowanie rośliny. Do ścieżki wydano bogato ilustrowany folder - przewodnik, pt.: „Drzewa i krzewy w Pieninach. Ścieżka dendrologiczna przy dyrekcji PPN w Krościenku”, zawierający szczegółowe informacje o roślinach oraz plan ścieżki. Folder dostępny jest w sprzedaży, w punkcie informacyjnym, przy wystawie przyrodniczej PPN w Krościenku.

Ścieżkę zwiedzać można bezpłatnie o każdej porze roku.