Uwaga opiekunowie wycieczek szkolnych!

Zwiedzanie Parku może odbywać się tylko w porze dziennej, to jest od godziny przed wschodem do godziny po zachodzie słońca, wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych. Zatrzymywanie się i odpoczynek powinny odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych. Wychodzenie za barierki ochronne w miejscach eksponowanych jest bezwzględnie zabronione.

Wycieczki szkolne i grupy zorganizowane mają obowiązek zwiedzać Park wyłącznie pod opieką uprawnionych przewodników górskich.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2017 poz 1553):
Do zadań przewodnika turystycznego należy oprowadzanie turystów lub odwiedzających, udzielanie fachowej i aktualnej informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, sprawowanie opieki nad turystami lub odwiedzającymi w zakresie wynikającym z umowy, a podczas prowadzenia turystów w górach troska o ich bezpieczeństwo w szczególności podczas wyjść wymagających odpowiednich technik i specjalistycznego sprzętu.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz.U. 2014, poz. 868) prawo do prowadzenia wycieczek po Pieninach mają wyłącznie uprawnieni przewodnicy beskidzcy oraz przewodnicy tatrzańscy.


Pieniński Park Narodowy nie prowadzi działalności przewodnickiej.

Odpłatne usługi przewodnickie świadczą niektórzy pracownicy PPN, posiadający uprawnienia przewodnickie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Małgorzata Braun - mgr ochrony środowiska, przewodnik beskidzki,
tel: 509 532 487, gobra@o2.pl

Marcin Broźny - mgr inż. leśnictwa, przewodnik beskidzki, ratownik GOPR
tel: 501 355 713, jm.brozni@op.pl

Teresa Ciesielka - mgr biologii, przewodnik beskidzki;
tel: 502 216 079,  teresaciesielka@interia.pl

Michał Dudek - przewodnik beskidzki
tel. 660 732 074, emdudek@interia.eu

Marek Majerczak - mgr sztuki, przewodnik beskidzki;
tel: 609 730 171, zdobna@op.pl

Anna Połtowicz - mgr inż. leśnictwa, przewodnik beskidzki;
tel: 694 989 703, ania_poltowicz@wp.pl

Ewelina Zając - mgr ochrony środowiska, przewodnik beskidzki
uprawnienia do oprowadzania grup w j. angielskim (Certificate in Advanced English)
tel; 691 500 922, ewelinazajac@onet.eu

Stanisław Złydaszyk - mgr inż. leśnictwa, przewodnik beskidzki
tel: 506 060 482, staszekzly@interia.pl


Pieniński Park Narodowy corocznie organizuje szkolenia rozszerzające wiedzę przewodników o Pieninach.

Uczestniczący w zajęciach przewodnicy tatrzańscy i beskidzcy posiadający uprawnienia do prowadzenia wycieczek po Pieninach otrzymują upoważnienia Dyrektora PPN zwalniające z opłat za udostępnienie wymienionych niżej obszarów i obiektów Pienińskiego PN: