Wzniesiony ok. 1330 r. przez Kokosza Berzewiczy’ego  jako fortalicja (gotycki zamek górny) broniąca północnej granicy Węgier, i odtąd, z małą przerwą, w rękach węgierskich rodów do 1945 r. – chociaż już po I wojnie światowej, został włączony w obszar państwa polskiego. Wielokrotnie przebudowywany, jego ostateczny wygląd ukształtowała m.in. rozbudowa w 2 poł. XV w. (zamek średni) oraz budowa w 1601 r. nowego, renesansowego skrzydła z bramą wjazdową i portalem (zamek dolny). W XVIII stuleciu obiekt powoli popadł w ruinę. Dopiero w latach 20. XIX w. został częściowo odbudowany (m.in. nowa kaplica, sala balowa) bez najstarszej gotyckiej części, która obecnie jest pozostawiona jako trwała ruina. Po II wojnie światowej zamek doszczętnie splądrowano. W takim stanie upaństwowiony, przekazany został w 1949 r. Stowarzyszeniu Historyków Sztuki. Dziś mieści muzeum i pokoje gościnne dla członków SHS i ich gości, udostępniane również na konferencje naukowe i różnorodne szkolenia. Zabytkowy charakter komnat oraz pokoi z meblami i obrazami pochodzącymi z różnych epok stylowych (XVIII-XIX w.) powoduje, iż w całym zamku, obowiązuje zwiedzających i mieszkańców własny, dość rygorystyczny regulamin.

Muzeum - Zespół Zamkowy w Niedzicy nie leży na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego.
Administratorem obiektu jest Stowarzyszenie Historyków Sztuki

Sekretariat Muzeum czynny:
od 1 maja do 30 września od poniedziałku do piątku  w godzinach  od 9.00 do 19.00,
od 1 października do 30 kwietnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00,

34-441 Niedzica ul. Zamkowa 2
tel.18 2629489,18 2629473, fax. 18 2629480
e-mail: shsniedzica@wp.pl

więcej informacji na temat zamku i zwiedzania