1731 -

w Czerwonym Klasztorze przebywa słynny badacz Tatr Georg Bucholtz,

1751 -

ekspedycja naukowców wiedeńskich pod przewodnictwem Jakuba Bucholtza zwiedza jaskinię Aksamitkę, Dursztyn, Falsztyn i Czorsztyn, gdzie pozyskują skamieniałości. Wyprawa dokonuje pierwszego przejście z Czerwonego Klasztoru do Leśnicy przez przełom Dunajca,

1767 -

prawdopodobnie pierwsze wejście na Ganek pod Trzema Koronami dokonane przez Franza Ignatza Jaeschke (Brata Cypriana z Czerwonego Klasztoru) – tak podaje Zofia Paryska,

1792-94 -

badania w Pieninach prowadzi lekarz i przyrodnik, badacz Tatr Belsazar Hacquet,

1805 -

podróż w poprzek Pienin Spiskich Stanisława Staszica, badanie wychodni skalnych w okolicach Dursztyna,

1807 -

Chrystian Generisch pisze o kuracjuszach przebywających w Śmierdzonce i leczniczych właściwościach tamtejszych wód,

1822 -

Grossowie kupują na licytacji Krościenko - tworzą niewielki zakład przyrodoleczniczy,

1828-29 -

Stefan i Józefina Szalayowie kupują Szczawnicę,

1830 -

pierwsze turystyczne wejście na Trzy Korony (K. Prek, P. Wojnarowski),

1831 -

ukazuje się pierwszy przewodnik po Szczawnicy i Pieninach autorstwa Franciszka Herbicha, 

1835-

Grossowie odsprzedają Krościenko, wkrótce drogą sukcesji miejscowość przechodzi w posiadanie rodziny Dziewolskich

 po 1850 -

wykucie stopni w skale na Okrąglicy, na szczycie powstaje drewniana glorieta,
popularne stają się wjazdy lekkimi bryczkami z przeł. Szopka na polanę Pieniny,

1839-76 -

Szalay zarządza Szczawnicą, która staje się najpopularniejszym uzdrowiskiem w Galicji,

1840 -

pierwszy opis spływu Dunajcem jako zorganizowanej imprezy,

1842 -

Ludwik Zajszner pisze o spływających Dunajcem flotyllach złożonych z 10-15 łodzi,

1858 -

ukazuje się „Album Szczawnickie” autorstwa J. Szalaya z opisem Szczęsnego Morawskiego,

1861 -

ukazuje się „Przewodnik do zdrojów lekarskich w Szczawnicy” autorstwa Onufrego Trembeckiego,

1869-72 -

budowa pod Zawiesami w Krościenku mostu na drodze do Szczawnicy,

1872 -

liczba kuracjuszy odwiedzających Szczawnicę przekracza 2 tys. Osób,

1873 -

powstanie Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (później Polskie Tow. Tatrzańskie) - założycielami byli Feliks Pławicki i Józef Szalay,

1874 -

z inicjatywy J. Szalaya rozpoczęcie budowy Drogi Pienińskiej mającej połączyć Szczawnicę z Czerwonym Klasztorem,

1876 -

śmierć J. Szalaya, na mocy testamentu Szczawnica przechodzi w posiadanie Krakowskiej Akademii Umiejętności,

1884 -

dzięki staraniom marszałka krajowego Galicji Mikołaja Zyblikiewicza ukończono budowy Drogi Pienińskiej,

1885 -

powstanie Oddziału Pienińskiego TT,

1885-1915 -

na Polance w przełomie Dunajca funkcjonuje gospoda Csarda, skąd rozpoczynają się regularne spływy Dunajcem, na przeciwko, na polskim brzegu funkcjonuje gospoda Szczawnica służąca głównie flisakom ciągnącym czółna w górę rzeki,

1891 -

powstaje projekt budowy linii kolejowej z Nowego Targu do Szczawnicy,

1893 -

ukonstytuowanie się oddziału pienińskiego TT prezesem zostaje Władysław Ściborowski, oddział liczy 29 członków (wg statutu ma być 50), w skład zarządu wchodzą m in. Dr Józef Kołączkowski i Stanisław Drohojowski,
letnia powódź niszczy Drogę Pienińską,

1894 -

Józef Madeja i Jacenty Majerczak zostają zatwierdzeni na pierwszych przewodników pienińskich,
zapada decyzja o urządzeniu drogi do Zamku Pienińskiego,

1895 -

na górnym skraju polany Pieniny powstaje prywatne schronisko „Andzia”, rozbudowywane funkcjonuje do 1937 roku,

1900 -

założenie klamer i łańcuchów na Trzech Koronach,

1901 -

oddział pieniński TT buduje gospodę – schronisko, które otrzymuje imię Mikołaja Zyblikiewicza,

1904 -

poświęcenie groty św. Kingi na Górze Zamkowej, w ruinach zamku zamieszkuje pustelnik Władysław Stachura (do 1914),

1906 -

wyznakowanie kolorem żółtym, przez Zygmunta Tałasiewicza i przewodnika Józefa Madeję starej drogi z Krościenka przez Szopkę do Sromowiec Niżnych (pierwszy szlak turystyczny w Pieninach),
- wyznakowanie krzyżykami na niebiesko drogi z Szopki na wierzchołek Trzech Koron,

1907 -

powstaje stacja turystyczna TT w leśniczówce Drohojowskich w Sromowcach Niżnych (schr. W. Pola),
na Małych Przechodkach powstaje schronisko Sienkiewicza,
Kazimierz Sosnowski znakuje na zielono szlak z Krościenka na przeł. Pod Sokolicą tzw. Ścieżkę Madei,
zamontowanie żelaznych balustrad na Sokolicy, Czerteziku, Czerwonych Skałach i Okrąglicy,

1908 -

z inicjatywy TT powstaje straż do pilnowania ścieżek, schronisk i napisów w Pieninach,
organizacja przystani flisackiej w Sromowcach Niżnych oraz biur TT w Czorsztynie, Szczawnicy i Krościenku,
dyskutuje się nad zakazem sprzedaży napojów wyskokowych w schronisku Zyblikiewicza (zakaz zaczyna obowiązywać w 1911 roku),

1909 -

Szczawnicę kupuje hr. Adam Stadnicki, prezesem oddziału TT w Szczawnicy zostaje Stanisław Drohojowski,

1915 -

kolejna powódź niszczy Drogę Pienińską,

1916 -

pożar schroniska im. Zyblikiewicza,

1920 -

rodzina Orkiszów z Krościenka buduje prywatne schronisko na polanie Limierczyki,

1924 -

na Górze Zamkowej osiedla się pustelnik Wincenty Kasprowicz,

1925 -

oddział PTT Beskid z Nowego Sącza urządza schronisko na Piaskach,
powstaje stacja turystyczna PTT w Szczawnicy Niżnej, gospodarzem zostaje Jacenty Majerczak, bardzo popularne schronisko funkcjonuje do 1950 roku,
Zarząd Główny PTT tworzy stację turystyczną w willi Biały Domek (zniszczona przez powódź w 1934),
rozpoczęcie przez St. Drohojowskiego budowy nowoczesnego letniska na Nadzamczu w Czorsztynie, ruch letniskowy osiągnął w 1933 roku 1370 osób, do gości należała m.in. marszałkowa Piłsudska z córkami i Melchior Wańkowicz,

1925-26 -

ks. Walenty Gadowski znakuje Sokolą Perć (zn. niebieskie) oraz Skalną Perć (zn. czerwone) z Przechodków przez ścianę Wilczej Skały, doliną Pienińskiego Potoku do Skalnej Bramy i ruin zamku św. Kingi,

1930 -

Komisja Turystyczna woj. Śląskiego buduje schronisko Śląskie (dziś Trzy Korony),
Oddział Tarnowski PTT tworzy stację turystyczną w gospodzie Sperlinga w Czorsztynie,

1932 -

w Monitorze Polskim ukazuje się rozporządzenie o utworzeniu Parku Narodowego w Pieninach,

1933-38 -

likwidacja Skalnej Perci i większości szlaków wyznakowanych przez Gadowskiego,

1934 -

wielka powódź pustoszy Podhale, stary most w Krościenku zabrany przez wodę roztrzaskuje się o filary nowo budowanej przeprawy, która wytrzymuje katastrofę i stoi do dnia dzisiejszego, wiele odcinków Drogi Pienińskiej zniesionych do litej skały,
w Czerwonym Klasztorze KCST uruchamia schronisko, pocztę i leśniczówkę,

1937-38 -  

likwidacja schroniska Sienkiewicza wraz z rozebraniem infrastruktury na skalnej perci,
pożar schroniska na Limierczykach,

1949 -

pożar pustelni na Górze Zamkowej, władze zakazują jej odbudowy,

1952 -

"wynajęcie" od Eleonory Klewarowej willi Orlica na schronisko PTTK,

1955 -

odtworzenie Pienińskiego Parku Narodowego,

1962 -

pożar „Dworca Gościnnego” w Szczawnicy,

1970 -

ułożenie twardej nawierzchni na drodze do Jaworek i Sromowiec Niżnych,

1972 -

otwarcie Muzeum Pienińskiego w Szczawnicy,

1975 -

otwarcie nowej przystani flisackiej w Sromowcach Wyżnych – Kątach,

1996 -

otwarcie przejścia granicznego na drodze z Leśnicy do Szczawnicy