1921 r.

pierwsza oficjalna wypowiedź przewodniczącego Państwowej Komisji Ochrony Przyrody prof. Władysława Szafera o potrzebie ochrony Pienin

14.03.1921 r.

utworzenie przez Stanisława Drohojowskiego rezerwatu zupełnego na wzgórzu zamkowym w Czorsztynie

1922 r.

opracowanie przez prof. Stanisława Kulczyńskiego projektu „rezerwatu pienińskiego” o powierzchni 16,5 km2 przewidującego powstanie w masywie Trzech Koron i Pieninkach rezerwatu ścisłego, pozostałe obszary miały stanowić rezerwat częściowy

10.09.1923 r.

konferencja w Szczawnicy dotycząca wykupu dóbr pienińskich z rąk prywatnych właścicieli

6.05.1924 r.

podpisanie przez komisje polską i czechosłowacką „Protokołu krakowskiego”, normującego granicę państwową oraz przyjmującego program tworzenia pogranicznych parków przyrodniczo-krajobrazowych

2.08.1926 r.

odrzucenie przez Ministerstwo Skarbu pierwszego projektu wykupu lasów na rzecz parku narodowego

8.11.1928 r.

zatwierdzenie kolejnego kosztorysu i Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o wykupie Pienin

marzec 1929 r.

podpisanie w Prokurtorii Generalnej aktu kupna przez skarb Państwa najcenniejszej części Pienin – Masywu Trzech Koron, aż do Potoku Pienińskiego

31.05-3.06.1929 r.

prace komisji mieszanej nad zatwierdzeniem zakupionego obszaru i wytyczeniem granic parku w terenie, podjęcie uchwał normujących organizację parku i ruch turystyczny

lipiec 1930 r.

zakupienie z rąk Zygmunta Dziewolskiego, właściciela Krościenka 260 ha lasów na grzbiecie Sokolicy i Czertezia od Pienińskiego Potoku po granice pól Krościenka i Szczawnicy

31.08.1930 r.

w Szczawnicy uroczystość ogłoszenia Pienin parkiem narodowym (była to społeczna inicjatywa działaczy Oddziału Pienińskiego PTT)

2.08.1931 r.

w Krościenku konferencja przedstawicieli Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Dyrekcji Lasów Państwowych i Zarządu Głównego PTT, przyjęcie projektu organizacyjnego Parku, zatwierdzenie szlaków turystycznych, określenie kwalifikacji dyrektora, nakreślenie ram współpracy z Czechosłowacją

24.09.1931 r.

podpisanie w Gdyni umowy z Czechosłowacją o Drodze Pienińskiej, zarezerwowanej odtąd dla turystyki i ruchu miejscowego, zakazującej jazdy samochodami i pływania motorówkami po Dunajcu

przełom 1931/1932 r.

zarządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pradze zmieniające lasy leśnictwa Czerwony Klasztor w rezerwat zupełny (420 ha) pod nazwą Slovenski Prirodni Reservace w Pieninach

1.06.1932 r.

utworzenie „Parku Narodowego w Pieninach", rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 23 maja 1932, które zostało ogłoszone w Monitorze Polskim Rzeczpospolitej Polskiej Nr 123 (poz. 156) rozporządzenie

13.06.1932 r.

nominacja na kierownika Parku Narodowego w Pieninach inż. Tadeusza Owczarzak

12.07.1932 r.

utworzenie Słowackiego Rezerwatu Przyrodniczego w Pieninach rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 9 lipca 1932 r. , powstanie pierwszego w Europie transgranicznego Parku Natury

17.07.1932 r.

w Czerwonym Klasztorze uroczystość otwarcia Słowackiego Rezerwatu Przyrodniczego

8-9.01.1934 r.

pierwsze obrady połączonych komisji: Parku Narodowego w Pieninach i Słowackiego Rezerwatu Przyrodniczego w Pieninach

30.10.1954 r.

odtworzenie Pienińskiego PN po II wojnie światowej rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie utworzenia Pienińskiego Parku Narodowego

14.05.1996 r.

poszerzenie granic Pienińskiego PN, włączenie w obręb parku rezerwatów: Zamek Czorsztyn,  Zielone Skałki i Lasek rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Pienińskiego Parku Narodowego