Pieniński Park Narodowy ma powierzchnię 2371,75 ha (23,72 km2), co stanowi 0,007% powierzchni Polski. Na jego terenie stwierdzono około 20% organizmów zanotowanych w kraju.

Załączniki