W związku z obowiązywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej, postanowień układu z Schengen, znoszącego obowiązek odpraw granicznych między krajami Unii Europejskiej, Dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego informuje że:

Na mocy obowiązywania, Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, art. 15.1 pkt 15; ruch turystyczny może odbywać się wyłącznie po znakowanych szlakach turystycznych i trasach narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku.

W związku z powyższym, na terenie Pienińskiego PN przekraczanie granicy państwowej ze Słowacją dozwolone jest tylko w miejscu dotychczas istniejącego przejścia granicznego na Drodze Pienińskiej w Szczawnicy.

W przełomie Dunajca niedozwolone jest dobijanie do polskiego brzegu wszelkich jednostek pływających, ze względu na obowiązywanie ścisłej ochrony przyrody.

Na obszarze Małych Pienin, (park narodowy na Słowacji) przekraczanie granicy dozwolone jest jedynie w miejscach dotychczas istniejących przejść małego ruchu granicznego, do których prowadzą znakowane szlaki turystyczne.

W stosunku do osób nie przestrzegających przepisów Ustawa przewiduje stosowanie sankcji karnych.