Biblioteka Pienińskiego Parku Narodowego znajduje się we wschodnim skrzydle budynku dyrekcji PPN na I piętrze, pokój nr 217.
Godziny  pracy: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30. (wejście do budynku dyrekcji PPN od strony parkingu)
adres e-mail: biblioteka@pieninypn.pl

 

Biblioteka PPN gromadzi i udostępnia na miejscu następujące zbiory:

* książki,
* czasopisma,
* archiwalia (licencjaty, prace magisterskie, analizy, kroniki, ekspertyzy, itp.),
* separaty (odbitki, nadbitki i kserokopie materiałów drukowanych),
* filmy (dot. PPN, przyrodnicze i edukacyjne),
* nagrania dźwiękowe,
* mapy,
* dokumenty elektroniczne,
* dokumenty życia społecznego,
* zdjęcia,
* negatywy,
* przeźrocza,
* pocztówki

Prawo do korzystania z biblioteki mają wszystkie osoby i instytucje zainteresowane pogłębianiem wiedzy o Pieninach i Pienińskim Parku Narodowym.

Ze zbiorów biblioteki można korzystać wyłącznie w czytelni, w godzinach otwarcia biblioteki.

W czytelni znajduje się 8 stanowisk czytelniczych, księgozbiór podręczny, zbiór czasopism, katalog autorski i rzeczowy

W przypadku korzystania ze zbiorów zdjęć, negatywów, pocztówek i przeźroczy należy zwrócić uwagę, ze są one chronione prawami autorskimi Pienińskiego Parku Narodowego oraz innych uprawnionych osób. Zasady korzystania z tych zbiorów specjalnych określa osobny regulamin.

 

WARSZTAT INFORMACYJNO – BIBLIOGRAFICZNY

* Katalogi: komputerowy/kartkowy
* Program biblioteczny Libra 2000
* Baza zbiorów zdjęć, negatywów, przeźroczy i pocztówek (ACCESS)
* Bibliografia pienińska (możliwość sporządzania zestawień)