7-8.XI.2013 r. Krościenko nad Dunajcem – Stara Spiska Wieś

Konferencję zorganizowały dyrekcje: Pienińskiego Parku Narodowego (Polska) i Pieninskeho narodneho parku (Słowacja). Spotkanie dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Celem konferencji było skonfrontowanie założeń programu Natura 2000 z jego wdrażaniem po polskiej i słowackiej stronie na poziomie regionalnym, lokalnym oraz pienińskich parków narodowych oraz zaprezentowania najnowszych wyników badań naukowych, prowadzonych w ostatnich latach w rejonie Pienin po polskiej i słowackiej stronie.


Przebieg konferencji:

6.XI. (środa) – dzień organizacyjny
17.00  Rejestracja, przewóz gości do hotelu (do godz. 21.00)

7.XI. (czwartek) – 1. dzień konferencji 
  9.00   Rejestracja gości (hol główny Dyrekcji PPN)
10.30 - 16.00  Sesja referatowa (Dyrekcja Pienińskiego PN, Krościenko n.D.)     
10.30   Przywitanie gości -  mgr inż. Michał Sokołowski – dyrektor Pienińskiego PN
           prowadzenie konferencji - prof. dr hab. Roman Soja – Przewodniczący Rady Naukowej PPN
10.40   Referat wprowadzający (historia projektu Natura 2000 w Europie i Polsce, podstawy prawne, założenia,
           stan obecny, problemy) - mgr Paweł Pawlaczyk –Klub Przyrodników
11.10   Natura 2000 na Słowacji, stan obecny, problemy - ing. Andrej Saxa – Państwowa Ochrona Przyrody
           Słow. Republ., Banská Bystrica

11.30   Natura 2000 w rejonie Pienin z punktu widzenia wojewódzkich władz ochrony przyrody
           dr Bożena Kotońska, Regionalny Konserwator Przyrody w Krakowie
11.50   Dyskusja

           Przerwa (12.30 – 13.00)

13.00   Natura 2000 z punktu widzenia słowackich władz samorządowych
           JUDr. Štefan Bieľak – Burmistrz miasta Spišská Belá
13.20   Natura 2000 z punktu widzenia polskich władz samorządowych
           dr inż. Tadeusz Wach – Wójt Gminy Czorsztyn
13.40   Dyskusja

           Przerwa (14.30 – 15.00)

15.00   Natura 2000 z punktu widzenia Pieninskeho narodneho parku na Słowacji
           ing. Tomáš Dražil, PhD.– Państwowa Ochrona Przyrody Słowackiej Republiki
15.20   Natura 2000 z punktu widzenia Pienińskiego Parku Narodowego
           dr inż. Grzegorz Vončina – kierownik Działu Ochrony Przyrody w Pienińskim PN
15.40   Dyskusja
17.30   Przejazd autobusem na sesję posterową (do Spiskiej Starej Wsi)
18.00   Rozpoczęcie sesji posterowej ing. Jozef Harabin – Przewodniczący Rady Konsultacyjnej PIENAP,
          
ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy poster, zakończenie sesji posterowej
21.00   Powrót do Krościenka

8. XI. (piątek) - 2. dzień konferencji

  9.00 - 13.00 Sesja terenowa (Palenica i Szafranówka w Szczawnicy)
  9.00   Przejazd autobusem do Szczawnicy (spod dyrekcji Pienińskiego PN)
  9.30   Wjazd kolejką linową na Palenicę, podejście na Szafranówkę
10.00   Przedstawienie problemów związanych z obiektami NATURA 2000 w rejonie Szczawnicy
           Wystąpienia pracowników RDOŚ, PPN, PIENAP, przedstawicieli samorządów
           i organizacji proekologicznych
13.00   Zakończenie sesji terenowej, zjazd kolejką do Szczawnicy
13.30   Przejazd autobusem do Krościenka n.D., rozwiezienie gości do hoteli


Postery prezentowane podczas konferencji:

Przyroda nieożywiona:
Krzysztof Birkenmajer
Mapy geologiczne Pienińskiego Pasa Skałkowego

Elżbieta Gorczyca, Kazimierz Krzemień
Erozyjne modelowanie sieci dolin i dróg w PPN i PIENAP

Świat roślin:
Ewa Zastawniak-Birkenmajer, Elżbieta Worobiec, Krzysztof Birkenmajer
Plioceńska flora z Krościenka nad Dunajcem (Pieniny)

Tomasz Zaleski, Jan Zarzycki, Andrzej Kasprzak
Wpływ sposobu koszenia na warunki siedliskowe i skład florystyczny łąki w Pienińskim Parku Narodowym

Iwona Wróbel
Natura 2000 Pieniny PLH120013 - rośliny

Małgorzata Braun
Nieleśne siedliska przyrodnicze w obszarze PLH120013 Pieniny

Anna Połtowicz, Grzegorz Voncina
Leśne siedliska przyrodnicze w obszarze PLH120013 Pieniny

Elżbieta Worobiec, Krzysztof Birkenmajer
Paleojezioro mizerniańskie i otaczająca go roślinność na podstawie wyników badań palinologicznych osadów pliocenu z wiercenia Mizerna-Nowa na Podhalu

Grzegorz Voncina
Zasoby bezlistu okrywowego Buxbaumia viridis (Buxbaumiaceae, Bryophota) w polskiej części Karpat

Świat zwierząt:
Bogusław Kozik
Natura 2000 PLH 120013 Pieniny - bezkręgowce, płazy i ssaki

Bogusław Kozik
Natura 2000 PLB 120013 Pieniny - ptaki

Wojciech Grodzki, Jerzy R. Starzyk, Mieczysław Kosibowicz, Rafał Ważny
Parazytoidy owadów kambio- i ksylofagicznych oraz patogeny grzybowe występujące na jodle pospolitej w Pienińskim PN. Wstępne wyniki badań

Katarzyna Śnigórska, Antoni Amirowicz, Mariola Mroczka
Wpływ powstania Jeziora Czorsztyńskiego na dietę wydry Lutra lutra

Rafał Szkudlarek, Anna Bator, Aneta Fiskies, Wojciech J. Gubała, Adam Guziak, Zbigniew Hryniuk, Łukasz Iwaniuk, Andrzej Pytel, Łukasz Płoskoń, Renata Paszkiewicz, Marcin Warchałowski, Andrzej Węgiel, Jolanta Węgiel
Program ochrony podkowca małego w Polsce Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody "Pro Natura"

Środowisko człowieka:
Krzysztof Kiszka
Przeobrażenia pienińskich ścieżek turystycznych w następstwie procesów antropogenicznych i naturalnych w latach 2008-2009

Gabriela Bołoz, Agnieszka Gil, Witold Jucha
Popularność szlaków turystycznych w Pienińskim Parku Narodowym w świetle badań Studenckiego Koła Naukowego Geografów UP w latach2007-2012

Maciej Wawrzczak, Tomasz Profus
Archeologiczne badania powierzchniowe w Pieninach. Przykład Sromowiec Wyżnych.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Misja Natura w Pieninach


Komentarze prasowe:

/Czek_dla_Nadlesnictwa_Kroscienko_od_wydawcy_magazynu_PR_Pieniny_Thermaleo_Sp_z_oo

/Konferencja_naukowa__Badania_naukowe_w_Pieninach_2013_pt_Natura_2000_8211_doswiadczenia_pieninskie

/Pieninski_Park_Narodowy_sprzeciwia_sie_budowie_kolei_linowej_z_Szafranowki

/Sesja_terenowa_na_Palenicy_i_Szafranowce_w_ramach_Miedzynarodowej_Konferencji_naukowej

Aneta Dusik - Wyciąg w zawieszeniu, tekst zamieszczony w Tygodniku Podhalańskim

Galeria zdjęć