opracował Krzysztof Karwowski

 

Pełna bibliografia pienińska, uwzględniająca również ważniejsze artykuły prasowe i materiały niepublikowane, liczy przypuszczalnie grubo ponad 10 tys. tytułów. Baza bibliograficzna w Pienińskim Parku Narodowym (PPN), prowadzona od początku lat 90. XX w., zawiera blisko 7 tys. pozycji i co roku zwiększa się o około 200 nowych rekordów.

Niniejszą przekrojową bibliografię zestawiono z około 450 najważniejszych pozycji piśmiennictwa, opisującego Pieniny w zakresie przyrodniczym i kulturowym. Osoby zainteresowane tym regionem, głównie uczniowie i studenci, powinni znaleźć tu adresy do podstawowej literatury zawierającej informacje przydatne do wypracowań, prac maturalnych, semestralnych, licencjackich i magisterskich. Zapewne zajrzą tu przewodnicy i turyści z zacięciem krajoznawczym, którzy chcieliby zapoznać się z publikacjami poszerzającymi ich wiedzę.

Zdajemy sobie sprawę, że obecny wykaz piśmiennictwa wymaga jeszcze wielu uzupełnień i poprawek, stąd propozycja zgłaszania swoich uwag na adres: kkarwowski@pieninypn.pl

Bibliografię podzielono na 10 działów tematycznych a te na bardziej szczegółowe zagadnienia. W ostatnim dziale zamieszczono tytuły wybranych form wydawniczych. Każda pozycja piśmiennicza zawiera podstawowe dane bibliograficzne oraz adnotację, czyli krótki opis treści.

Przyjęto następujące kryteria wyboru piśmiennictwa:

1. Zasięg geograficzny: Pieniny Właściwe, Pieniny Spiskie, Małe Pieniny, pieniński pas skałkowy (w przypadku zagadnień geologicznych), Pieniny słowackie i Magura Spiska (w przypadkach opisów ogólnych lub w połączeniu z problematyką polską).

2. Zasięg historyczno-kulturowy: szeroko rozumiany „region pieniński”, obejmujący Pieniny, południowe stoki Gorców, południowo-zachodnią część Beskidu Sądeckiego, wschodnią część Podhala oraz historyczny Spisz polski i słowacki (gdy występuje w połączeniu z problematyką polską).

3. Kryteria przyrodnicze: skoncentrowano się na pozycjach opisujących duże grupy systematyczne (z niewielkimi wyjątkami), zbiorowiska lub biocenozy.

Niemal wszystkie zamieszczone w niniejszej bibliografii pozycje piśmiennicze znajdują się w bibliotece Pienińskiego Parku Narodowego. Dla osób poszukujących bibliografii bardziej szczegółowej zapraszamy na stronę internetową biblioteki: biblioteka@pieninypn.pl, na której znajduje się kartoteka zagadnieniowa.

 Podział tematyczny i zagadnieniowy: