Modernizacja sal edukacyjno-konferencyjnych w dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego
w Krościenku nad Dunajcem”
Projekt POIS.02.04.00-00-0001/16-00

Cel projektu:

Dostosowanie sal edukacyjno-konferencyjnych do współczesnych standardów przewidzianych dla tego typu obiektów, zapewniających odpowiedni poziom komfortu ich użytkowania.

W szczególności poprzez:

Całkowity koszt realizacji projektu: 886.800,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 616.871,35 zł

Czas realizacji właściwych prac remontowych w trakcie których sale edukacyjno-konferencyjne nie będą dostępne do użytku: czerwiec – październik 2017