Do Pienińskiego PN nie wolno wprowadzać psów

19.01.2018,


Do Pienińskiego Parku Narodowego nie wolno wprowadzać psów.
Park narodowy jest domem dzikich zwierząt.

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi przebywania psów na terenie PPN, Pieniński PN informuje, że zakaz ten dotyczy wszystkich psów bez względu na wielkość i rasę oraz obejmuje również wszystkie formy wprowadzania, w tym wnoszenia psa, np.: na rękach, w transporterze, w plecaku itd...

 

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098) w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody zabrania się wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511).

W planie ochrony dla Pienińskiego PN (Dz. U. 2014 poz. 1010) nie ma miejsc wyznaczonych, do których można wprowadzać psy.

Zakaz ujęty jest również w regulaminie dla turystów zwiedzających Pieniński Park Narodowy (punkt 14 regulaminu).

 

Uzasadnienie merytoryczne zakazu:

  • wprowadzanie psa do Parku może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie naturalnych układów ekologicznych, z uwagi na możliwość przenoszenia poprzez pozostawiane odchody pasożytów i bakterii groźnych dla populacji zwierząt dziko żyjących na obszarach chronionych,

  • istnieje duże zagrożenie płoszenia dzikich zwierząt przez psa,

  • pies może powodować hałas (szczekanie, ujadanie, wycie) mający szczególnie negatywny wpływ na populacje dzikich zwierząt w okresie związanym z rozrodem i wyprowadzaniem młodych,

  • pies wydziela substancje zapachowe mogące zaburzać naturalny rytm aktywności (czasowo i przestrzennie) u gatunków zwierząt terytorialnych,

  • duża liczba zwiedzających (około 1 mln. turystów rocznie) przekłada się na wzrost liczby osób wchodzących do parku z psem. Brak zakazu wprowadzania psów może negatywnie wpływać na funkcjonowanie przyrody parku oraz na komfort zwiedzania i bezpieczeństwo turystów.

 

Pieniński Park Narodowy nie jest jedynym parkiem narodowym, do którego nie można wprowadzać psów. Zakaz taki obowiązuje w wielu parkach na świecie, np w Szwajcarii, Nowej Zelandii, USA, Australii.

Autor: arusek