Wykupy gruntów

28.11.2018,


Pieniński Park Narodowy informuje, że wyczerpano środki NFOŚiGW na wykup gruntów w ramach realizacji projektu „LIFE Pieniny PL”.

 

Procedura wykupu gruntów może ulec wydłużeniu.

 

Pieniński Park Narodowy stara się o pozyskanie kolejnych środków unijnych na wykupy gruntów.

 

Właścicieli ceniących sobie wartości kulturowe i przyrodnicze Pienin, posiadających grunty na terenie PPN zachęcamy do składania ofert sprzedaży. Wspólnie możemy ocalić ginące piękno.

 

 

 

Pienińskie łąki – zadbajmy o wspólne dziedzictwo

 

 

                                                                           Pieniński Park Narodowy

                                                                           w Krościenku nad Dunajcem  


oferta sprzedaży

Autor: andrzej